pv-logo-cz

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
O Prima Vizus, o.p.s. PDF Tisk Email

Odborné zkušenosti členů týmu spojené se screeningovým preventivním vyšetřením zraku předškolních dětí sahají již do roku 2008. Toto vyšetření bylo pilotně prováděno v roce 2008 ve všech mateřských školách Karlovarského kraje, kdy bylo vyšetřeno 5 776 dětí, přičemž u 345 dětí (tj. 6 %) ve věku od 3 do 6 let byla zjištěna do té doby nediagnostikovaná dioptrická oční vada. Na základě výsledků měření zraku a pro zájem o toto vyšetření ze strany rodičů a mateřských škol je screening očních vad předškolních dětí postupně rozšiřován i do dalších regionů ČR.

 

Smyslem vyšetření je vyhledání dosud nezjištěných refrakčních (dioptrických) vad u dětí, včasné zahájení účinné léčby a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku.

top-image-web


 

text

odrazka-oko I malá porucha vidění může dítěti působit  značné obtíže.
odrazka-oko Dioptrické vady způsobují zhoršenou orientaci v prostoru, která může být příčinou vzniku úrazu.
odrazka-oko Děti s oční vadou vnímají své okolí rozostřeně, jako by se na svět dívaly přes “matné sklo”.
odrazka-oko Z těchto důvodů je žádoucí preventivní screeningové vyšetření zraku dětí provádět každoročně,  aby případná dioptrická vada mohla být lékařem včas léčena.

Menu o nás

kamera-text-o-nas

Základní informace

ikona-plakat-1

Projekt „Koukají na nás správně?“ je v souladu s iniciativou „Zdraví 2020“ Světové zdravotnické organizace.

informace  Screeningové vyšetření zraku dětí svým posláním naplňuje cíle Národní strategie ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí České republiky.

Projekt "Koukají na nás správně?" - preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji v roce 2018 finančně podpořil Karlovarský kraj

karlovarsky-kraj-over zivy-kraj-over