pv-logo-cz

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Co jsou refrakční vady PDF Tisk Email

spravne-videni

Oko představuje optický systém jako je například fotoaparát. Skládá se ze složité soustavy čoček, optických prostředí a vzdáleností, které mají jeden důležitý úkol: soustředit světelné paprsky, které do oka vstupují tak, aby zaostřený obrázek okolního světa dopadal přesně na sítnici. Prostřednictvím zraku vnímáme své okolí, tvary, barvy, pohyb, prostor i vzdálenosti. I malá porucha vidění může způsobit značné obtíže.

 

Nejčastějšími očními vadami u dětí jsou tzv. refrakční neboli dioptrické vady, mezi které patří dalekozrakost, krátkozrakost a astigmatismus.


videni-dalekozrakostDalekozrakost (hypermetropie) je stav, při kterém je oko příliš krátké, paprsky dopadají za sítnici, na které tak vzniká neostrý obraz. Při pohledu do dálky musí dítě více zaostřovat za cenu zvýšené námahy a únavy očí. Děti s touto vadou vidí špatně nejen na blízko, ale i do dálky. Malé dítě nemá zájem o prohlížení obrázků, nechce si hrát si s drobnými hračkami.


videni-kratkozrakostKrátkozrakost (myopie), představuje situaci, při které vidí dítě dobře na blízko, ale špatně do dálky. Krátkozraké oko je příliš dlouhé, obraz pozorovaného předmětu se vytváří před sítnicí a proto je vnímán neostře. Příznakem krátkozrakosti bývá mhouření očí při pohledu na větší vzdálenost, při kreslení pak dítě nepřirozeně sklání hlavu blízko k papíru.


videni-astigmatizmusAstigmatismus je další refrakční vadou je, která bývá nejčastěji způsobena nepravidelným zakřivením rohovky. Na sítnici tak vzniká nepřesný obraz viděného předmětu, a to jak při pohledu do dálky, tak i do blízka. Podle typu této vady je obraz protažen do výšky, do šířky nebo šikmo do stran. Protože dítě nikdy jinak nevidělo, přijímá tento stav jako normální vidění, ve skutečnosti však obraz okolního světa vnímá zkresleně a rozmazaně.


Anizometropie je situace, při které není refrakce obou očí stejná a rozdíl naměřených dioptrických hodnot pravého a levého oka je větší než 1,5 dioptrie. Tato vada působí potíže při akomodaci oka, tj. schopnost zaostřit na různě velkou vzdálenost. Na sítnici tak vznikají rozdílné velikosti obrazů pozorovaného předmětu. V důsledku toho vzniká porucha jednoduchého vidění a u hůře vidoucího oka může dojít k rozvoji tupozrakosti.

 

Menu refrakční vady

kamera-text-co-jsou-ref-vady

Základní informace

ikona-plakat-1

Projekt „Koukají na nás správně?“ je v souladu s iniciativou „Zdraví 2020“ Světové zdravotnické organizace.

informace  Screeningové vyšetření zraku dětí svým posláním naplňuje cíle Národní strategie ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí České republiky.

Projekt "Koukají na nás správně?" - preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji v roce 2018 finančně podpořil Karlovarský kraj

karlovarsky-kraj-over zivy-kraj-over