pv-logo-cz

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Vyjádření odborníků Tisk

foto_03 „V dnešní době neexistuje povinné screeningové vyšetření zraku dětí a rodiče mnohdy ani netuší, že jejich dítě má nějakou oční vadu. Na potíže se často přijde až v době školní docházky, kdy dítě má problémy se čtením a psaním. Je vhodné pravidelně vyšetřovat zrak dětem mezi 3 až 6 lety, kdy se dají některé vady zraku velmi účinně léčit. Po sedmém roce věku dítěte již zpravidla nejsme schopni vadu ovlivnit a dítě tak může zůstat na oko trvale postižené.“
prim. MUDr. Pavel Studený - odborný garant screeningového vyšetření
primář očního oddělení Nemocnice v Karlových Varech
člen výboru České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie


foto_06„Speciální diagnostickou videokameru na zjištění dioptrické hodnoty konkrétní refrakční vady dětští lékaři ve svých ordinacích běžně nemají. Proto tento způsob provádění screeningu očních vad je vhodným doplňkem k základnímu vyšetření zraku, který provádí pediatři v rámci pravidelných preventivních prohlídek u dětí.“
prim. MUDr. Ondřej Čapek
primář dětského oddělení Nemocnice v Chebu


foto_10„Přístroj PlusoptiX, který naše firma nabízí zdravotníkům v České republice k vyšetření refrakce, je používán ke screeningu zraku dětí na celém světě. Terénním vyšetřením v mateřské škole získávají děti jedinečnou šanci na včasné zjištění oční vady a zahájení její účinné léčby, která zamezí vzniku zásadních a neodstranitelných komplikací v pozdějším věku.“
Ing. Jan Tichý
ředitel společnosti Videris s.r.o

 

 
kamera-text-vyjadreni-odbotniku

Základní informace

ikona-plakat-1

Projekt „Koukají na nás správně?“ je v souladu s iniciativou „Zdraví 2020“ Světové zdravotnické organizace.

informace  Screeningové vyšetření zraku dětí svým posláním naplňuje cíle Národní strategie ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí České republiky.

Projekt "Koukají na nás správně?" - preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji v roce 2018 finančně podpořil Karlovarský kraj

karlovarsky-kraj-over zivy-kraj-over